Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Średniowiecze cz. 1Średniowiecze- cz.1


1.Sytuacja gospodarcza w Europie:
-poprawa sytuacji chłopów (czynsz w naturze lub pieniądzu)
-w Polsce pogorszenie sytuacji chłopów
-rozwój rzemiosła
-rozwój handlu
-wzrost liczby miast
-wzrost zamożności miast
-wykorzystywanie rzek jako metody komunikacji
-pogorszenie sięwarunków klimatycznych
-kryzysy gospodarcze związane z nieurodzajem, pogodą
-czarna śmierć- epidemia dżumy w 1347r. (spadek liczby ludności w Niemczech, Francji, Anglii, we Włoszech i krajach skandynawskich; śmierć poniosło ok 1/3 ludności)
-wojna stuletnia w latach 1337- 1453 pomiędzy Anglią i Francją
-rozwój bankówTaniec śmierci
Źródło: http://technopolis.polityka.pl/2011/zabawic-sie-na-smierc-czyli-zmierzch-kultury-zachodu

 
2.Kultura:
-związek z religią (nawracanie na chrześcijaństwo)
-uniwersalny charakter kultury duchowej i materialnej
-sztuka romańska, sztuka gotycka
-cykl życia wyznaczany przez święta religijne i religijne ideały
-łacina językiem używanym wśród uczonych
-działania cywilizacyjne prowadzone przez Kościół
-Bóg stanowił centrum zainteresowań

3.Literatura:
-roczniki, kroniki, pieśni miłosne
-hagiografia, moralitety, hymny, misteria
-tworzenie w języku łacińskim, później narodowym
-dzieła: Tristan i Izolda, Pieśń o Rolandzie, Boska Komedia

4.Szkolnictwo:
-upadek szkół, prócz tych kształcących duchownych
-nauczane przedmioty: gramatyka łacińska, retoryka, dialektyka, muzyka, astronomia, arytmetyka, geometria, filozofia, prawo rzymskie, medycyna
-szkoły przyklasztorne: rachunki, śpiew, gramatyka, znajomość fragmentów Pisma Świętego
-powstanie uniwersytetów: Boloński (koniec XIw.), Oxford, SOrbona
-kształcenie studentów na wydziałach: teologii, prawa kanonicznego i rzymskiego, medycyny, sztuk wyzwolonych
-język wykładowy- łacina
-stopień naukowy doktorUbiór lekarzy podczas epidemii dżumy
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Czarna_%C5%9Bmier%C4%87

 

Wszelkie prawa zastrzeżone