Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Polska w średniowieczuPolska w średniowieczu


1.Przyjęcie chrztu przez Mieszka I:
-kraj znalazł się w kręgu kultury łacińskiej
-uznanie kraju polskiego w Europie
-władca polski stał na równi z władcami europejskimi

2.Architektura:
-w stylu przedromańskim: w Gnieźnie, Przemyślu, Krakowie
-w stylu romańskim: w Poznaniu, Krakowie, Gnieźnie, Mogilnie i Tyńcu, kościoły w Kruszwicy, Opatowie, Strzelnie, Sandomierzu
-w stylu gotyckim: w Poznaniu, Gnieźnie

3.Rzeźba:
-styl romański: kolumny kościoła Norbertanek w Strzelnie, Drzwi Gnieźnieńskie, Szczerbiec
-styl gotycki: portal w kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy, nagrobki Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły na Wawelu, Ołtarz MariackiOłtarz Mariacki
Źródło: http://www.google.pl/imgres?q=o%C5%82tarz+mariacki&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=kAGy4bisK1iwFM:&imgrefurl=http://www.mariacki.com/foto/galeria-oltarz-panorama/&docid=sYvoQxi_E9pTrM&imgurl=http://www.mariacki.com/foto/galeria-oltarz-panorama/oltarzdata/oltarz0/0/0_0.jpg&w=969&h=969&ei=uY9eUZ-HMarY4QScy4DwCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:6,s:0,i:113&iact=rc&dur=1557&page=1&tbnh=178&tbnw=170&start=0&ndsp=20&tx=87&ty=100

 
4.Malarstwo:
-ścienne i tablicowe

5.Szkolnictwo:
-szkoły przy klasztorach i katedrach
-uniwersytet w Krakowie powstały w 1364r.

6.Literatura:
-żywoty święte, zbiory kazań i pieśni
-początkowo tworzono w języku łacińskim
-utwór Bogurodzica
-twórcy: Gall Anonim, Mistrz Wincenty, Jan DługoszJan Długosz
Źródło: http://artyzm.com/obraz.php?id=9269

 
Wszelkie prawa zastrzeżone