Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo ArabówPaństwo Arabów

1. Położenie:

- Półwysep Arabski
- między Morzem Czerwonym, Arabskim i Zatoką Perską
- suchy zwrotnikowy klimat
- stepy, pustynie, nieurodzajna gleba
- mieszkańcy- Beduini, ''synowie pustyni''
- rolnictwo, handel, hodowla owiec, kóz, wielbłądów

2. Mahomet i jego działalność (570- 632)

 Wniebowstąpienie Mahometa

              
- handel do 40. roku życia
- małżeństwo z bogatą wdową Hadżidżą
- 622r.- początek ery muzułmańskiej- hidżra
- 630r.- powrót i zdobycie Mekki

3. Islam:

założyciel: Mahomet- prorok
bóg: Allah

ludność: muzułmanie
po śmierci Mahmeta przejmuje władzę: teść Abu- Bakr
następcy: Kalifowie
święta wojna z niewiernymi: Dżihad
cechy:
         - nakazy moralne: obowiązki wobec rodziców, sierot wdów itp.
         - normy prawne: sprawy karne, dziedziczenie
         - wskazania życia rodzinnego: zakaz picia alkoholu, życzliwość
         - jeden bóg Allah: jego wola przesądza o losie każdego człowieka

filary wiary:
         - wyznanie wiary
         - modlitwa 5 razy dziennie
         - jałmużna
         - post
         - pielgrzymka do Mekki

       Mekka

               Podczas modlitwy

święte księgi:
         Koran: spisany w 114 surach, w niej prawdy wiary
         Sunna: uzupełnienie Koranu; 
                    składa się z hadisów- opowieści o czynach Mahometa

Okładka Koranu z 1866r.- Muzeum w Darłowie


struktura wiary:
         gminy muzułmańskie- przywódca duchowny- Imam
         meczet- dom modlitwy

Anamur- Meczet


odłamy:
        Sunnici- uznają Koran i Sunnę
        Szyici- uznają jedynie Koran

tereny:
          - Syria
          - Palestyna
          - Egipt
          - Turkiestan
          - Północna Afryka
          - Persja

stolica: najpierw Damaszek, później Bagdad

732r. - bitwa z Frankami pod Poitiers
         - powstrzymanie arabskiej ekspansji na zachód Europy

typowe budowle: pałace, meczety, mauzolea, łaźnie, zajazdy, bazary

           Damaszek nocą                                                                                ...

Wszelkie prawa zastrzeżone