Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Monarchia stanowa w PolsceMonarchia stanowa w Polsce


1.Przed przekształceniem w monarchię stanową (do czasów Kazimierza Wielkiego):
-władca miał silną władzę
-obsadzał stanowiska zaufanymi ludźmi
-bez większych przeszkód wprowadzał reformy
-władza scentralizowana
-brak parlamentu
-pomoc Rady Królewskiej w podejmowaniu decyzji

2. Wzrost władzy możnowładców:
-zapewnili sobie liczne przywileje
-szybsze kształtowanie się stanu rycerskiego i duchownego niż mieszczaństwa

3.Chłopi:
-korzystne warunki dzięki lokacji wsi na prawie niemieckim
-większe gospodarstwa
-sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej żywności w mieście

SKUTEK: ukształtowanie się w pełni wszystkich stanów
Wszelkie prawa zastrzeżone