Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Powstanie cesarstwa OttonówPowstanie cesarstwa Ottonów

1.Wygaśnięcie:
-dynastii Karolingów na początku X wieku w Królestwie Wschodniofrankijskim i niedługo potem w Królestwie Zachodniofrankijskim.

2.Ważne daty:

919r.- początek panowania saskiej dynastii Ludolfingów w Królestwie Wschodniofrankijskim.

3.Pierwsi władcy:
Henryk I i Otton I

4.Henryk I:
-już za jego panowania zaczęto podporządkowywać sobie  plemiona na terenie Niemiec

5.Otton I:
- podporządkowanie Saksonii, Bawarii, Szwabii i Frankoni
- zwierzchnictwo nad Czechami
- wygrana z Węgrami
- zdobycie Lombardii
- 962r.- koronacja w Rzymie na cesarzaKorona cesarska, założona przez Ottona I, później jedo następców
Źródło: https://www.numizmatyczny.pl/html/1492.html
 

6.Otton III:
-syn Greczynki Teofano
-młody władca, którego ideą była odnowa Impreium Rzymskiego

 

Wszelkie prawa zastrzeżone