Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Monarchia stanowa we FrancjiMonarchia stanowa we Francji

1. Panowanie dynastii:
-do końca Xw. : dynastia Karolingów
-do 1328r. : dynastia Kapetyngów
-od 1328r. : dynastia Walezjuszy

2. Kapetyngowie:
-dziedziczność tronu
-władza faktyczna tylko na terenie domey królewskiej
- I poł. XIIIw.- przejęcie lenn francuskih

3.Reformy Kapetyngów:
-ograniczenie przywilejów feudalnych
-rozbudowa administracji
-rozbudowa sądownictwa

4.Panowanie Filipa Pięknego z dynastii Kapetyngów:
-1285r.- początek panowania
-głoszenie zasady suwerenności monarsze
-wprowadzenie podatków na duchowieństwo we Francji
-zakaz odprowadzania dziesięciny do RzymuFilip Piękny
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Philippe_IV_Le_Bel.jpg
 

5.Konflikt z papieżem- 1302r.:
-papież zagroził królowi klątwą
-Filip odwołał się do opinii Stanów Generalnych
-poparcie Stanów Generalnych dla Filipa

6.Wzmocnienie władzy Filipa:
-kolejny papież został wybrany przez niego
-przeniósł siedzibę papieży do Awinionu (tereny zależne od Francji)

7.Konflikt z angielską dynastią Plantagenetów:
-chęć odzyskania ziem przez Anglię

8.Wojna stuletnia:
- 1337r.- 1453r.
-wojna między wnukiem Filipa Pięknego, angielskim królem Edwardem II a francuzką dynastią Walezjuszy o władzę
-osłabienie obu stron
-zwycięstwo Francji
Wszelkie prawa zastrzeżone