Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Rozbicie dzielnicoweRozbicie dzielnicowe

1.Ważne daty:

1146r.- wygnanie Władysława Wygnańca z kraju
           - przejęcie władzy przez Mieszka Starego, Bolesława Kędzierzawego, Kazimierza Sprawiedliwego

1194r.- śmierć Kazimierza Sprawiedliwego
           - Leszek Biały, syn Kazimierza zasiada na tronie dzielnicy senioralnej (złamanie zasady senioratu)Kazimierz Sprawiedliwy
Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Poczet_2.htm

 
2.Brak władzy zwierzchniej:
-podział kraju na coraz mniejsze dzielnice
-rządy wnuków i prawnuków Bolesława Krzywoustego (książąt piastowskich)

3.Najazdy Prusów na Mazowsze:
-dzielnica księcia Konrada
-sprowadzenie Krzyżaków w celu pokonania Prusów
-podporządkowanie sobie pogańskich Prus
-utworzenie niezależnego państwa zakonnego

4.Umocnienie Państwa Krzyżackiego:
-zajęcie Pomorza Gdańskiego
-zdobycie litewskiej Żmudzi
-wsparcie cesarza i papieża

5.Mongołowie:
-inaczej Tatarzy
-ich wodzem był Temudżyn (Czyngis- chan)
-lud koczowniczy z Azji

6.Podboje Mongołów:
-podbicie Chin

-1240r.- podbój Rusi

-1241r.- bitwa pod Legnicą
            - porażka Polski
            - śmierć Henryka Pobożnego (księcia śląskiego)

7.Skutki rozbicia dzielnicowego:
-osłabienie kraju
-wojny domowe
-brak władzy zwierzchniej
-utrata licznych ziem
Wszelkie prawa zastrzeżone