Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo Bolesława KrzywoustegoPaństwo Bolesława Krzywoustego


1.Władza sprawowana przez braci Hermana, Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego.

2.Wygnanie Zbigniewa i jego uciesczka do Niemiec.

3.Najazd Niemiec na Polskę:
-1109r.
-odparcie ataku przez Polaków

4.Powrót Zbigniewa z wygnania:
-1111r.
-oskarżoy o spisek
-oślepiony
-zmarł w niedługim czasie

5.Pokuta Bolesława Krzywoustego:
-publiczna pokuta
-ufundowanie nowych świątyń
-pielgrzymka do grobu św. Wojciecha i na Węgry


Bolesław Krzywousty
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_III_Krzywousty

 
6.Podboje:
-1119r.- podbój Pomorza Gdańskiego
-podbój Pomorza Zachodniego

7.Testament Bolesława Krzywoustego:
-napisany w 1138r.
-podział ziem między synów
-Władysław Wygnaniec- senior, princeps sprawujący władzę zwierzchnią nad innymi, miał panować nad swojądzielnicą oraz dzielnicą senioralną (Małopolska z Krakowem)
-Bolesław Kędzierzawy- panowanie nad Mazowszem
-Mieszko Stary- panowanie nad Wielkopolską
-wdowa po królu- niewielki obszar do czasu jej śmierci
Wszelkie prawa zastrzeżone