Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Wieś w okresie rozbicia dzielnicowegoWieś w okresie rozbicia dzielnicowego

1. System feudalny- posiadanie ziemi podstawą do uzyskania dochodu.

2. Polska:
-niski poziom rolnictwa
-słabo zaludnione tereny

3. Dwupolówka:
-powszechnie stosowana metoda
-połowa ziem obsiewana, połowa pozostawione ugorem

4. Kolonizacja wewnętrzna:
-lokacja, czyli proces zakładania nowych wsi i miast
-sprowadzanie ludności z Europy Zachodniej w celach osadniczych na niezasiedlonych tereach
-spisywanie umów na prawie niemieckim (ściśle określone zasady użytkowania, wolnizny)

5.Skutki kolonizacji:
-wzbogacenie kulturowe
-unowocześnienie form gospodarowania (trójpolówka)
-nowe narzędzia (radło zastąpione pługiem)
-wyższe plony
-rozwój rzemiosła
-wzrost liczby ludności

Wszelkie prawa zastrzeżone