Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Średniowiecze cz. 3Średniowiecze cz. 3


1.Kościół:
-kurializm- Kościół reprezentowany jest przez papieża
-koncyliaryzm- zwolennicy władzy sprawowanej przez sobór
-spór pomiędzy papieżem a soborem o władzę
-1449r.- zaakceptowanie papieża Mikołaja V
-10 lat później ustanowiono zasadę prymatu papieża nad soborem (spowodowało to opóźnienie reform w Kościele)Mikołaj V
Źródło: http://parafiapruszcz.x.pl/poczetpapiezy/osoby/Mikolaj%20V.htm

 
2.Ruchy religijne i innowiercy:
-ruch heretycki w Czechach w XV w. (propagator Jan Hus, od jego nazwiska ruch nazwany husytyzmem)
    -stawiane wymagania:
        -odmawianie liturgii w językach narodowych
        -komunia pod dwiema postaciami
        -przeciwnicy politycznej władzy papieskiej
    -Jan Hus ekskomunikowany, aresztowany w Konstancji, skazany i spalony na stosie
-podział ruchu husyckiego na dwa odłamy:
    -kalikstyni (przywiązujący wagę do spraw religijnych)
    -taboryci (domagający się zmian religijnych i społecznych)
    -sukces odnieśli kalikstyni i doszli do porozumienia z Kościołem
-hiszpańska inkwizycja:
    -koniec XV w.
    -prześladowania Muzułmanów, Żydów
-prześladowania Żydów:
    -wygnanie z Anglii, Frnacji i Portugalii
    -podczas wypraw krzyżowych
    -podczas epidemii dżumy
    -przyjęcie Żydów do Polski za czasów Kazimierza Wielkiego

3.Rola Kościoła w średniowieczu:
-spawy religijne stały w centrum życia
-wspólna wiara w Europie
-czerpanie korzyści z dziesięciny i renty feudalnej
-przepisywanie ksiąg
-kościoły ośrodkami nauczania
-myśliciele: Roger Bacon, Tomasz z Akwinu, Piotr Abelard
-propagowanie sztuki przez Kościół
-brak tolerancji dla innowierców

Wszelkie prawa zastrzeżone