Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo Bolesława SzczodregoPaństwo Bolesława Szczodrego

1. Rządy Bolesława Szczodrego:
-syn Kazimierza Odnowiciela
-1076r.- koronacja
-utrata Pomorza Gdańskiego
-walka z Czechami


Bolesław Szczodry
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_II_Szczodry

 
2. Biskup Stanisław:
-pochodził ze Szczepanowa
-stał na czele spisku przeciw królowi
-został skazany a śmierć

3.Skutki:
-opuszczenie króla przez część możnowładców
-osadzenie przez nich Władysława Hermana na tronie (młodszy brat Bolesława Szczodrego)

4.Władysław Herman:
-słaby władca
-władza sprawowana przez wojewodę Sieciechę
-wojna domowa
-podział kraju pomiędzy synów

Wszelkie prawa zastrzeżone