Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Monarchia stanowaMonarchia stanowa


1.Podział społeczeństwa na stany:
-duchowieństwo
-rycerstwo (szlachta, bogaci właściciele ziemscy)
-mieszczanie
-chłopi

2.Przykłady monarchii stanowych:
-Francja
-Anglia

3.Powody powstawania monarchii stanowych:
-chęć zjednoczenia swoich ziem przez władców
-szukanie poparcia dla władzy wśród społeczeństwa
-zmiany gospodarcze
Wszelkie prawa zastrzeżone