Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo Władysława ŁokietkaPaństwo Władysława Łokietka


1.Wcześniejsi królowie na przełomie XIII- XIV wieku:
-Henryk Brodaty (nieudane próby zjednoczenia ziem)
-Henryk Pobożny (nieudane próby zjednoczenia ziem)
-Przemysł II (od 1295r., książę Wielkopolski, koronowany w Gnieźnie za zgodą papieża)
-Wacław II (król Czech z dynastii Przemyślidów, panował w Krakowie i Małopolsce, koronowany w 1300r.)
-Wacław III

2.Odzyskane ziemie:
-Ziemia Sandomierska
-Ziemia Łęczycko- Sieradzka
-Kujawy
-Ziemia Krakowska

3.Władysław Łokietek:
-odzyskanie Pomorza Gdańskiego
-wrogowie: Brandenburczycy, Luksemburczycy, Czechy
-sojusznicy: Węgry, LitwaWładysław Łokietek
Źródło: http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&sa=N&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=okrLr3VV4yz-nM:&imgrefurl=http://historia.org.pl/2009/09/26/wladyslaw-lokietek-i-proba-jego-oceny-przez-jana-dlugosza-czyli-cnoty-i-przywary-wladcy-ktory-w-herbie-miasta-wolbrom-widnieje/&docid=Vz9hUdO3jJVoTM&imgurl=http://historia.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Wladyslaw_Lokietek.jpg&w=451&h=600&ei=2AVUUYbFI4bMswa1l4DIBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:111&iact=rc&dur=572&page=1&tbnh=172&tbnw=128&start=0&ndsp=25&tx=62&ty=79


4.Utracone ziemie:
-na rzecz Czech: księstwa śląskie
-na rzecz Krzyżaków: Gdańsk (1308r.), Pomorze Gdańskie (1309r.)

5.Bunt miast:
-wybuchł w 1312r.
-przywódcy buntu: wójt Krakowa Albert, biskup krakowski Muskata
-poparcie Jakuba Świnki i rycerstwa małopolskiego dla Łokietka
-stłumienie buntu
-umocienie władzy

6.Zdobycie Wielkopolski

7.Koronacja:
-1320r.
-terytorium pod jego panowaniem: Ziemia Sieradzko- Łęczycka, Małopolska z Ziemią Sandomierską, Kujawy, Wielkopolska
-poza granicami: Pomorze, Śląsk, Mazowsze

8.Bitwy:

1327r.- wojna o Pomorze, utrata Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

1331r.- bitwa pod Płowcami

1333r.- śmierć Łokietka

Wszelkie prawa zastrzeżone