Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Wojna trzynastoletniaWojna trzynastoletnia


1.Kazimierz Jagiellończyk:
-koronacja na króla Polski w 1447r.
-zmarł w 1492r.Kazimierz Jagiellończyk
Źródło: http://www.kazimjagielonczyk.republika.pl/Galeria.html

 
2.Powstanie Związku Pruskiego:
-osłabienie zakonu krzyżackiego
-podniesienie podatków, które spotkało się z niezadowoleniem wszystkich warstw społecznych
-zadanie: zajmowanie się sprawami gospodarczymi członków związku
-działania w kierunku zniejszenia podatków
-liczne skargi do papieża, które potępił

3.Powstanie antykrzyżackie:
-z powodu potępienia przez papieża Związku Pruskiego
-wybuchło w 1454r.
-wypowiedzenie posłuszeństwa zakonowi krzyżackiemu
-prośba o wcielenie ziem pruskich do Królestwa Polskiego
-prośba do króla Polski o pomoc

4.Wojna trzynastoletnia:
-początek 1454r. podcza bitwy pod Chojnicami (klęska Polski)
-1457r. wykupienie Malborka przez Polskę
-1461r. działania wojsk zaciężnych pod dowództwem Piota Dunina
-opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Królestwo Polskie
-brak środków wśród Krzyżaków na dalsze prowadzenie wojny
-koniec wojny w 1466r.Bitwa pod Chojnicami
Źródło: http://www.weekendfm.pl/?n=24936

 
5.II pokój toruński:
-zawart w Toruniu w 1466r. między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim
-włączenie do Polski: Ziemi Michałowskiej, Chełmińskiej, Pomorza Gdańskiego z Gdańskiem, Malborka, Warmii i Elbląga

6.Skutki:
-uzyskanie dostępu do morza
-rozwój handlu międzynarodowego
-znaczenie Wisły jako szlaku komunikacyjnego
-rozwój miast
Wszelkie prawa zastrzeżone