Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo Mieszka IPaństwo Mieszka I
Mieszko I
Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Images/Pc_Mieszko_1.jpg

 
1.Wędrówki ludów:
-podział na plemiona Słowian wschodnich, zachodnich, południowych

2.Plemiona wchodzące w skład państwa Mieszka I:
-Pomorzanie
-Wolinianie
-Pyrzyczanie
-Polanie
-Mazowszanie
-Bużanie- Wołynianie
-Dziadoszanie
-Ślężanie
-Opolanie
-Golęszyce
-Wiślanie
-Lędzianie

3.Ważne daty:
930r.- 940r.:
-powstanie silnego Państwa Polan  na terenie dzisiejszej Wielkopolski
-centrum stanowiło Gniezno
-gród Poznań stanowił rezydencję książąt

965r.-966r.:
-ślub Mieszka I z księżniczką czeską Dobrawą
-chrzest Mieszka I


Czeska księżniczka Dobrawa
Źródło: http://myihistoria.bloog.pl/kat,660418,index.html?ticaid=6103a2

 
4.Korzyści:
-wejście do grona monarchów europejskich
-sojusz z Czechami
-po śmierci Dobrawy Mieszko I poślubił Niemkę Odę, dzięki czemu stosunki z cesarstwem polepszyły się
-podbój Pomorza i Śląska

992r.- śmierć Mieszka I


Wszelkie prawa zastrzeżone