Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Konflikt o inwestyturęKonflikt o inwestyturę


1.Kryzys w kościele:
-Xw.
-wybór papieża uzależniony od cesarza i stronnictw arystokratycznych
-symonia i nepotyzm

2.Ruch na rzecz odnowy Kościoła:
-główny ośrodek to klasztor w Cluny w Burgundii
- cel: odnowa moralna
-wyrzeczenie się bogactwa na rzecz pracy i modlitwyKlasztor w Cluny
Źródło: http://www.zspczarnkow.edu.pl/stronyn/eliza/sredniowiecze/przyklady.htm

 
3.Ważne daty:

1059r.- synod rzymski:
        -zakaz symonii
        -zakaz nadawania inwestytur duchownych przez władzę świecką
        -wybór papieża dokonywany przez kardynałów, nie cesarza Niemiec
1073r.- papieżem zostaje Grzegorz VII (mnich Hildebrand)
-spór pomiędzy głową Kościoła a cesarzem Henrykiem IV
-powody:
    -dążenie do ograniczenia władzy świeckiej w Kościele (reformy gregoriańskie)
    -walka z nepotyzmem i symonią

1075r.- wydanie Dyktatu Papieskiego na temat kompetencji papieża i jego przewagi ad władzą świeckąPapież grzegorz VII
Źródło: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-25b.php3

 
4.Konflikt Kościoła z Henrykiem IV:
-pozbawienie papieża godności papieskiej
-ekskomunika Henryka IV

1077r.- błagania króla o zdjęcie ekskomuniki w Canossie i zdjęcie klątwy przez papieża

5.Kolejny konflikt:
-powstanie dwóch obozów: gregoriańskiego i antygregoriańskiego

1080r.- detronizacja papieża

1122r.- konkordat w Wormacji
           - kompromis pomiędzy papiestwem i cesarstwem
           - wybór biskupów i opatów przez duchowieństwo
           - wybór w obecności władcy lub jego przedstawiciela
           - obietnica zwrotu zagrabionych dóbr kościelnych
          

Wszelkie prawa zastrzeżone