Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo Kazimierza WielkiegoPaństwo Kazimierza Wielkiego
Kazimierz Wielki
Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Casimir_the_Great_by_Leopold_L%C3%B6ffler.PNG

 
1.Kompromis z Janem Luksemburskim:
-1335r.
-odszkodowanie dla Czech
-zrzeczenie się Czech tytułu króla Polski
-zrzeczenie się praw do Śląska przez Polskę

2.Ugoda z Krzyżakami:
-1343r.- pokój w Kaliszu
-Pomorze pozostało w rękach krzyżackich
-Polska odzyskała Kujawy i Ziemię Dobrzyńską

3.Odziedziczenie Rusi Halickiej:
-pokonanie Tatarów i Litwinów
-wcielenie do Polski Rusi Halickiej
-ważne miasta tych ziem: Lwów, Sanok, Przemyśl

4.Uznanie zwierzchności króla Polski nad książętami Mazowsza

5.Reformy w kraju:
-wzmocnienie obronności kraju
-reorganizacja wojska
-obniżanie podatków
-pozyskiwanie dochodów z kopalni soli (żupy)
-reforma monetarna
-rozwój handlu międzynarodowego
-przymus drogowy (podróżowanie wyznaczonymi szlakami)
-prawo składu (wystawianie w miastach swoich towarów przez kupców)
-ujednolicenie prawa (statuty wiślicko- piotrkowskie)

6.Szkolnictwo:
-1364r.- założenie Akademii Krakowskiej (drugi uniwersytet po Praskim)
-rozwój szkół parafialnych

1370r.- śmierć Kazimierza Wielkiego
           - koniec dynastii Piastów
Wszelkie prawa zastrzeżone