Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Upadek Cesarstwa ZachodniorzymskiegoUpadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego

1. Przyczyny upadku:

- częste zmiany na tronie cesarskim
- wojny domowe
- spadek liczebności populacji męskiej
- lepszy rozwój wschodu
- zanik taniej siły roboczej
- wzrost cen wartości ziemi
- wysokie podatki agralne
- religia chrześcijańska zamiast czci swojego władcy


2. Podział imperium:
dokonał go Teodozjusz Wielki- 395r.

Teodozjusz Wielki


Cesarstwo zachodnie:
religia: rzymskokatolicka
język: łaciński
upadek: 476r.
stolica: Rzym

Cesarstwo wschodnie:
religia: greckokatolicka
język: grecki
upadek: 1453r.
stolica: Konstantynopol


               Hagia Sophia w Konstantynopolu

3. Dążenia cesarza bizantyjskiego(wschodniego) Justyniana I Wielkiego:

Justynian I Wielki

- chęć przywrócenia jedności i rozszerzenia władzy na zachód


527r.- pokonanie Wandalów
        - odzyskanie części posiadłości cesarstwa w Afryce Północnej

553r.- zmuszenie Ostrogotów do opuszczenia Ialii

375r.- przybycie Hunów do Europy

376r.- zwycięstwo Hunów nad Gotami
        - ochrona Gotów w zamian za ich służbę w armii rzymskiej

406r.- Hunowie na zachodzie zdobywają Nizinę Węgierską

455r.- zdobycie Rzymu przez Wandalów

476r.- detronizacja Romulusa Augustulusa (Mały Auguścik)
        - na czele legii rzymskich cesarz Odo Aker- wódz germański

Podobizna Romulusa Augustulusa

                                                                                      ...

Wszelkie prawa zastrzeżone