Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Miasto w okresie rozbicia dzielnicowegoMiasto w okresie rozbicia dzielnicowego


1. Skutki kolonizacji:
-rozwój rzemiosła
-wzrost zamożności mieszczan, jak i chłopów
-wzrost liczby ludności w podgrodziach i osadach targowych

2.Lokacja miast:
-przywilej lokacyjny (otrzymywanie praw miejskich)
-określenie praw i obowiązków mieszczan i wójta
-lokacja dokonywana przez książęta, później przez króla

3.Wójt:
-zobowiązanny do konnej służby na rzecz właściciela miasta
-najbogatszy i najbardziej wpływowy
-przewodniczący sądu miejskiego (w jego skład wchodzili ławnicy)

4.Posiadacze praw miejskich:
-wójt
-patrycjat (bogaci kupcy)
-pospólstwo (rzemieślnicy, ubodzy kupcy)

5.Plebs:
-nie posiadał praw miejskich
-ok 1/3 wszystkich mieszkańców miasta

Wszelkie prawa zastrzeżone