Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Turkowie w EuropieTurkowie w Europie


1.Wiek XIII:
-powstanie pastwa Turków Osmańskich
-władca nosił tytuł sułtana

2.Podboje Turków:
-ziemie Turków seldżuckich
-Cesarstwo Bizantyńskie
-Bałkany

3.Bitwa pod Nikopolis:
-odbyła się w 1396r.
-na czele krucjaty stał Zygmunt Luksemburski
-klęska chrześcijanBitwa pod Nikopolis
Źródło: http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=634Zygmunt Luksemburski
Źródło: http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=634

 
4.Atak na Węgry:
-miał miejsce w 1438r.
-śmierć króla Węgier Albrechta Habsburga
-propozycja w 1440r. korony węgierskiej dla Władysława- syna Jagiełły

5.Klęska w starciu z Węgrami w 1443r.

6.Bitwa pod Warną:
-1444r.
-zwycięstwo Turków

7.Skutki:
-zdobycie Konstantynopola przez Turków w 1453r.
-opanowanie większej części Bałkanów
-Turcy poważnym zagrożeniem dla Europy
-narzucenie zwierzchności Tatarom Krymskim

Wszelkie prawa zastrzeżone