Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Ustrój feudalnyUstrój feudalny

1.Feudalizm ukształtował się w VIII- IX w. w Europie Zachodniej.

2.Senior przekazywał ziemię swojemu wasalowi. Odbywało się to podczas uroczystości złożenia hołdu lennego.


Przykład- hołd lenny Iwana Sracimira
Źródło:https://wayofwar.org/showthread.php/26516-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%E1%BF%AC%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-Cesarstwo-Wschodniorzymskie

 
3.Król (suzeren) nadawał ziemię poddanym, którzy stając się zamożniejsi, mogli zostać seniorami uboższych rycerzy.

4.Pojęcia:
Domeny królewskie- obszary pod wyłączną władzą króla.

Immunitet- prawa feudałów do samodzielnej władzy na powierzonych im terenach, bez możliwości pobierania przez króla danin z tych ziem.

5.Skutki ustroju feudalnego:
-wzrost władzy i samodzielności wasali
-zmniejszenie władzy króla
-robicie jedności państwa
-zasada dziedziczności lenna

"Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem"


Wszelkie prawa zastrzeżone