Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo Władysława WarneńczykaPaństwo Władysława Warneńczyka


1.Koronacja:
-miała miejsce w 1434r.
-starszy syn Władysława Jagiełły
-ze względu na brak pełnoletności opiekę nad królem objęła rada koronnaWładysław Warneńczyk
Źródło: http://artyzm.com/matejko/poczet/warnenczyk.htm

 
2.Przyjęcie korony węgierskiej:
-1440r.
-doprowadził do tego biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki
-wspólny cel Polski i Węgier: krucjata przeciw ekspansji Turków

3.Wyjazd Władysława na Węgry:
-osłabienie kraju
-wybór jego brata Kazimierza Jagiellończyka na księcia Litwy
-pustoszenie kraju przez najazdy Tatarów

4.Wojna turecko- węgierska:
-1443r.
-zwycięstwo nad Turkami
-rozejm: zwrócenie wszystkich zajętych ziem węgierskich, zwrócenie tronu w Serbii, wysokie odszkodowanie
-zerwanie rozejmu

5.Bitwa pod Warną:
-1444r.
-brak odpowiednich sił
-towarzyszenie polskiemu królowi przez wodza węgierskiego Jana Hunyady (czyt. huniady)
-zwycięstwo Turcji
-śmierć Władysława Warneńczyka

6.Skutki:
-utrata króla przez Polskę
-rozwiązanie personalnej uni polsko- węgierskiej
-osłabienie kraju
-wzrost władzy możnych
-wybór na króla Węgier Władysława Pogrobowca
-wybór na króla Polski Kazimierza Jagiellończyka
-przywrócenie personalnej unii polsko- litewskiej

Wszelkie prawa zastrzeżone