Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo Franków pod rządami MerowingówPaństwo Franków pod rządami Merowingów

1. Królestwo Frankijskie-monarchia. Położenie:

obszary w sąsiedztwie centrum dawnego Imperium Zachodniorzymskiego

2. Dynastia Merowingów:

Chlodwig (481- 511)

- 496r. - przyjęcie chrześcijaństwa- religia dominująca i jednocząca
- kodyfikacja prawa Franków Salickich

Childeryk III (743- 751)

- ostrzyżony i zesłany do klasztoru Saint- Bertin

3. Dynastia Karolingów:

Pepin Mały ( 751- 768)


- dokonał zamachu stanu i zdetronizował Childeryka III
- walki z Longobardami
- 755r.- tworzenie Państwa Kościelnego

Karol Wielki ( 768- 814)


- zdobycie Longobardii, Hiszpanii, Bawarii
- 800r. - ukoronowany na cesarza przez papieża Leona III
- 812r. - Konstantynopol uznaje jego zwierzchnictwo
- dzieli państwo na marchie, a marchie na hrabstwa

Ludwik Pobożny (814- 848)


- 843r. - traktat w Verdun. Podział państwa zbudowanego przez Karola Wielkiego między trzech synów Ludwika Pobożnego. Podział był nietrwały.

Podział:
Karol Łysy---> Królestwo Zachodnio- Frankońskie
Ludwik Niemiec---> Królestwo Wschodnio- Frankońskie
Lotar---> Królestwo Italii z Lotaryngią


Karol Gruby ( 885- 887)

- prawnuk Karola Wielkiego
- został obalony

887- 888r. - ostateczny rozpad dziedzictwa Karola Wielkiego
                  - miejscowi możnowładcy ogłosili się neizależnymi władcami

Nieco dłużej utrzymali się Karolingowie w królestwach zachodnio i wschodniofrankijskim, lecz utracili tytuł cesarski.

Karolingowie:
na terenach wschodnich- 751- 981r.
na terenach zachodnich - 751- 987r.

4. Dynastia Kapetyngów:

Hugo Capet (987- 996)

- oponował on sytuację związaną z walkami o dziedzictwo Franków
- wprowadził zasadę progenitury

5. Dynastia Ludolfingów:

Henryk I Ptasznik ( 919- 936)

- poszerzył Niemcy o Lotaryngię i tereny nad Łebą
- 929r. - zhołdował Czechy i Danię
- 928- 29r. - walki ze Słowianami

Otton I (936- 973)

- 955r. -  zwyciężył Węgry na Lechowym Polu
- 961r. - koronował się na króla Italii
- 2.02.962r. - koronowany na cesarza
- odnowił Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego tzw. I Rzesza do 1806r.

Otton II ( 973- 983)


- poślubił księżniczke Teofano
- walczył z niemieckimi książetami o utrzymanie korony

Otton III ( 983- 1002)

- plany zjednoczenia łacińskiej Europy

Henryk II (Ludolfing, Kutnik, Święty) ( 1002- 1024)

                                                                                ...

Wszelkie prawa zastrzeżone