Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo Kazimierza OdnowicielaPaństwo Kazimierza Odnowiciela


1. Przejęcie władzy:
1034r.- koronacja Kazimierza Odnowiciela


Kazimierz Odnowiciel
Źródło: http://komandir.wrzuta.pl/obraz/0B7u7HVcYmM/kazimierz_odnowiciel_1034_i_ok._1040_-1058

 
2.Bunt społeczeństwa:
-anarchia w pańśtwie
-wystąpienie ludności przeciw władzy
i Kościołowi

3.Miecław:
-pan na Mazowszu
-zaprowadził na swoich ziemiach porządek
-oderwał to terytorium od Polski

4.Książę czeski Brzetysław:
-1039r.- najazd ziem polskich
-rabunek Poznania i Gniezna
-rabunek relikwii św. Wojciecha
-przyłączenie Śląska do Czech


Brzetysław
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Brzetys%C5%82aw_I.jpg
 

5.Powrót Kazimierza do kraju:
-1039r.- powrót z wygnania
-odbudowa kraju (na początku Małopolski)
-odbudowa administracji książęcej i kościelnej
-1058r.- śmierć Kazimierza Odnowiciela
Wszelkie prawa zastrzeżone