Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Wyprawy krzyżoweWyprawy krzyżowe

1.Ziemia Święta:
-początkowo władali nią Arabowie
-przejęta kolejno przez Turków seldżuckich (wyznawcy Islamu)
-początek prześladowań chrześcijan

2.Synod w Clermont:
-1095r.- obrady papieża Urbana II
-wezwanie do wyzwolenia chrześcijaństwa  Ziemie Świętej
-zamiary ekspansyjne rycerstwa

3.Wyprawa ludowa:
-liczne grabierze Żydów w napotkanych miejscowościach
-kontratak tamtejszego rycerstwa
-klęska na granicy ziem tureckich

4.Pierwsza krucjata rycerska:
-1097r.- wyruszenie z Konstantynopola
-odpowiednie przygtowanie uczestników
-1099r.- sukces, podbicie Jerozolimy i utworzenie Królestwa Jerozolimskiego

5.Odwet Turków:
-odzyskanie przez nich niektórych utraconych ziem
-kolejne wyprawy krzyżowe

1291r.- klęska chrześcijan, utrata Jerozolimy i ostatniej twierdzy AkkaBitwa pod Akką
Źródło: http://www.szkolnictwo.pl/test,4,3664,8,Wyprawy_krzy%C5%BCowe-Koniec_krucjat

 
6.Skutki wypraw krzyżowych:
-powstanie zakonów (m.in. Krzyżaków, templariuszy)
-wzrost siły gospodarczej włoskich miast
-poznanie kultury muzułmańskiej
-śmierc wielu tysięcy ludzi różych wyznań
-grabież Konstantynopola

Wszelkie prawa zastrzeżone