Historia okiem ucznia
www.historiaokiemucznia.pl.tl

Państwo Mieszka IIPaństwo Mieszka II


1. Koronacja:
1025r.- koronacja Mieszka II


Mieszko II Lambert
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Mieszko_II_Lambert.jpg
2.Panowanie:
-udział w konflikcie o koronę Niemiec
-1031r.- utrata Milska i Łużyc (atak cesarza Henryka II wraz z bratem Bezprymem i księciem kijowskim Jarosławem Mądrym)
-ucieczka Mieszka II do Czech (uwięzienie go i okaleczenie)

3.Rządy brata Bezpryma:
-odesłanie insygnii koronacyjnych do Niemiec
-niezadowolenie ludu z konieczności pracy na rzecz wyższych stanów (reakcja pogańska)
-1032r.- śmierć


Bezprym
Źródło: http://www.wiking.edu.pl/article.php?subject=Historia&id=68

3.Powrót Mieszka II:
-1032r.- odzyskanie władzy
-zrzeczenie się korony na rzecz cesarza
-odzyskanie pełnej władzy
-1034r.- śmierć Mieszka II
Wszelkie prawa zastrzeżone